De Huisregels

 • Er is geen minimale leeftijd om toegang te krijgen tot de Western Experience. Gratis toegang geldt tot en met 6 jaar.
  Er dient dan wel een geldig identiteitsbewijs te kunnen worden overlegd.
 • U kunt bij het betreden of tijdens het evenement gevisiteerd worden door de beveiligingsorganisatie.
 • Het is verboden zaken mee te nemen als drink- en etenswaren, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, alcohol, verdovende middelen en drugs. Deze kunnen door de organisatie ingenomen worden.
 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Western Experience professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken. Vraag hier toestemming.
 • Het is verboden om zonder toestemming van Western Experience goederen te verhandelen, te flyeren, te sampelen of andere zaken te verspreiden op en rondom het terrein van Western Experience. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • Handel in en / of gebruik van (soft en /of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Western Experience is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).
 • Op het terrein is camera toezicht en kunnen bezoekers gefilmd of gefotografeerd worden. Bij betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord. De organisatie houdt zicht het recht voor deze opnamen te gebruiken voor commerciële en promotionele toepassingen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.